Proiektuak

Izenburua Hasiera Amaiera Laburpena
Ahozko erabilera neurtzeko metodoa 2016 Zehaztu gabea Ahozko erabileraren neurketaren metodologia garatu eta doitu da, metodologia sendotzeko eta esparru ezberdinetan aplikatzeko
Ahozko komunikazioa irakastea. Norabide bat ahozko hizkuntzaren argitan. 2018 Zehaztu gabea Ahozko hizkuntzaren irakaskuntzarako gida-liburua
Aldahitz ikerketa 2010 Zehaztu gabea
ARRUE proiektua 2004 Zehaztu gabea EAEko ikasleen eskola-giroko hizkuntza-erabileren azterketa.
BAT aldizkaria 1990 Zehaztu gabea Soziolinguistika aldizkaria
Berba-lapiko proiektua 2017 Zehaztu gabea Testuinguru erdaldunetan ikasleen ahozko hizkuntzaren gaitasunari eta erabilerari buruz ikertu eta horiek jorratzeko materialak sortzeko proiektua.
BERBEKIN 2014 Zehaztu gabea Bergaran berbazko komunikazioa indartzeko programa
D ereduko kirola 2016 Zehaztu gabea Haur eta gazteen euskarazko sozializazioa aisialdiko kirolean ikertzen eta zabaltzen.
EHU-ko Uda Ikastaroak 2009 Zehaztu gabea EHU-ko uda ikastaroetan emandako formazioak
Euskal Soziolinguistika Jardunaldiak 2008 Zehaztu gabea Euskararen biziberritzearekin loturiko soziolinguistikaz hausnartzeko, eztabaidatzeko, ezagutza partekatzeko eta esperientzia berriak proposatzeko urteroko bilgunea.
Euskara kirolkide 2020 Zehaztu gabea
Euskararen Adierazle Sistema (EAS) 2017 Zehaztu gabea Euskararen egoera eta bilakaeraren berri ematen duen Adierazle Sistema
Euskararen Datu Basea (EDB) 2003 Zehaztu gabea Hizkuntza-gaitasuna, lehen hizkuntza, etxeko hizkuntza,kale erabilera eta hizkuntza ereduak irakaskuntzan biltzen dituen datu basea
Euskararen datu soziolinguistikoak 2014 Zehaztu gabea Lurralde desberdinetako euskararen datu soziolinguistikoen bilduma
Hizkuntza Erabileraren Kale-Neurketa. Euskal Herria, 2016 2016 Zehaztu gabea
Hizkuntzen kale-erabileraren neurketa. Udalerrietako neurketak. 2001 Zehaztu gabea Euskal Herriko zenbait udalerrietan kaleetako hizkuntza erabilera zenbatekoa den kuantifikatzen duen ikerketa
Jendaurrean Erabili 2015 Zehaztu gabea Erakundeen euskarazko komunikazio publikoan dauden oztopo eta zailtasunak gainditzen laguntzeko proiektua
Proiektuetako Erreferentzien Bilgunea 2007 Zehaztu gabea Soziolinguistika Klusterreko proiektuetan erabili eta sortzen diren materialen biltegia
Soziolinguistika Albistaria 2016 Zehaztu gabea Soziolinguistikari buruzko azken berriak bildu eta zabaltzen dituen albistaria
Txillardegi - Hausnartu soziolinguistika sariak 2008 Zehaztu gabea Euskararen soziolinguistikari buruzko ikerketa eta hausnarketa idazlanak saritzen dituen deialdia.
UEU-ko Uda Ikastaroak 2002 Zehaztu gabea UEU-ko uda ikastaroetan emandako formazioak