Euskara biziberritzea azaltzeko eredu estatistikoa

3,00€

Laburpena. Hizkuntzen arteko ukipen egoeran, hizkuntza gutxiko hiztun guztiak elebidun direnean, euskararen erabilera, oro har, zorizko gertaera bilakatzen da. Hau da, hizkuntza gutxituaren erabilera probabilitate-eredu jakinaren araberakoa da. Txillardegiren azterketa matematikoa abiapuntua dela, artikuluan,
euskararen erabileraren probabilitate-funtzioa zehaztu, oinarrizko ezaugarriak definitu eta eredu estatistikoaren erabilerarako azalpenak agertzen dira. Horretarako euskararen kale-erabileraren datuak erabiltzen dira eta, halaber, eredu estatistikoaren bitartez, datuok interpretatzeko eta ebaluatzeko
irizpideak azaltzen dira.

Hitz gakoak: hizkuntzen kaleko erabilera, hizkuntza gutxitua, erabilera-probabilitatea, demolinguistika.

 

Egilea(k): 
Xabier Isasi Balentzategi
Aldizkaria: 
EUSKAL SOZIOLINGUISTIKAREN 2016KO DATU ESTATISTIKOAK
Urtea: 
2017