Hainbat gogoeta hizkuntza-gaitasunaren inguruan

Artikulu honetan hizkuntza-gaitasuna aztertzeko garaian, erabilerarekin duen harreman estutik abiatzea proposatzen da: erabilera da hizkuntza-gaitasunaren motorra eta, era berean, hizkuntza-gaitasuna da erabilerarako zorua. Ikuspegi horretatik abiatuta, hizkuntza-gaitasunak berez duen continuum izaera azpimarratzen da eta euskarazko gaitasuna ez ezik gaztelaniazkoa/frantsesezkoa ere aintzat hartu beharra proposatzen da. Azkenik, ikuspegi horretan oinarrituta ikerketarako tresna metodologikoak (ahozko hizkuntza-gaitasuna aldagaia, besteak beste) proposatzen dira.

BAT aldizkaria: 
99. 2016 (2) Euskararen bilakaera soziolinguistikoa (1981-2011)
Egilea(k): 
Iñaki Iurrebaso
Urtea: 
2016