Soziolinguistika Albistaria

 
2016tik bi astean behin zabaltzen da albistari edo newsletter digital hau. Zenbaki bakoitzean 15-20 albiste biltzen ditu, bost atal nagusitan antolaturik: Soziolinguistika Klusterrari buruzko albisteak (1), ikerketak (2), jardunaldiak, hitzaldiak eta ikastaroak (3), liburuak eta argitalpenak (4) eta bestelakoak (5).
Euskal Herriko eta nazioarteko soziolinguistikako erreferentziei (ikerketak, hitzorduak argitalpenak) molde arin eta zuzen batean jarraipena egiteko tresna baliagarria da.
2017an 7. zenbakitik 27.era artekoak zabaldu dira.
 
Ikusi SOZIOLINGUISTIKA ALBISTARIA
 

Laburpena esaldi batean: 
Soziolinguistikari buruzko azken berriak bildu eta zabaltzen dituen albistaria