BERBEKIN

Nerabeen ahozko hizkuntza gaitasunean eta hezitzailearen esku hartzean eragiteko ikerketa proposamena da hau. Ekintza-ikerketa metodologian sustraitua da eta 2013. urtean Soziolinguistika Klusterra Elkarteak Bergaran gauzatutako Bergarako nerabeen hizkuntza‐erabilera ikerketaren jarraipena. Izaera aplikatua duen proiektua da, hezkuntza esparruan kokatua eta fokua jarrita duena 10-14 urte arteko nerabeen ahozko komunikazio gaitasunetan nahiz irakaslearen esku hartzean. “Edozein irakasle da hizkuntza irakasle” ikuspegian oinarrituta, ikastetxe eremuko arlo guztiak aintzat hartu nahi ditu, eta bereziki garrantzia eman nahi zaio Gorputz Hezkuntzari; alor honetan, hain zuzen, eraikitzen dira beste esparrutan sortzen ez diren testuinguru informaletako hizketa-egintzak, eta testuinguru hori bereziki interesatzen zaigu SLK-k Bergaran 2013an egindako ikerketan ateratako ondorioarengatik.
 
Arlo bakoitzeko irakaslearen praktiken diagnositik abiatu eta ikerketa-formazio teknikak erabiliz irakaslearen etengabeko formazioa bideratu da ahozko hizkuntzaren irakaskuntzak aldaketa-prozesua bizi dezan ikasleen ahozko hizkuntzaren gaitasunaren eta erabileraren onuran. 2016a bitarte egindako azterketatik atera dugu ahozko hizkuntzaren erabilera indartzen laguntzen duten “praktika onen” bilduma bat, eta bilduma horretan oinarrituta diseinatu dituzte irakasleek euren saioak.
 

Proiektuaren azken urtean, irakaslearen egiteko moduak era sistematikoan eraldatzeko prozesu bat eraikiko da ahozko hizkuntzaren ikaskuntza-irakaskuntzan eragin dadin, eta beraz, gazteen ahozko praktikak ikasgelan ugaritu eta hobe daitezen.
 

 
Lankidetza:

 
Babesle eta laguntzaileak:
   

Laburpena esaldi batean: 
Bergaran berbazko komunikazioa indartzeko programa