Euskararen erabilera eta erabileran eragiten duten faktore nagusiak

3,00€

Laburpena: Kezka dago euskalgintzan euskararen erabilera denaren eta ustez izan beharko lukeenaren artean dagoen aldeagatik. Behin baino gehiagotan entzun dugu euskararen ezagutzak gora egin duela, asko aurreratu dela, baina erabilera ez dela neurri berean hazi. Eta hala da. Datozen lerroetan, euskararen erabilera zenbatekoa den azaltzeaz gain, horren zergatiak emango dira ezagutzera. Euskararen ezaugarriak nola aldatu diren azalduko da. Azterketa honen abiapuntua, baina, ez da inondik inora kezka, erabileraren gakoak datuetan oinarrituta ulertzeko ahalegina baizik. Erabiliko den iturria Inkesta Soziolinguistikoa izango da. Inkesta Soziolinguistikoak 16 urte edo gehiagoko Euskal Herriko biztanleak ditu aztergai.

Hitz gakoak:  Inkesta soziolinguistikoa, erabileraren tipologia, bilakaera, jarrera linguistikoa, hizkuntza-transmisioa.

Egilea(k): 
Jon Aizpurua Espin
Aldizkaria: 
BAT 106 - 2018 (1)
Urtea: 
2018 (1)