Lan arloak

Soziolinguistikak gizartearen eta hizkuntzaren arteko elkarreragina aztertzen du. Aztertzailearen kokalekua eta azterketaren ikuspegiaren arabera gizarteari, hiztunari eta hizkuntzari begira egin daiteke. Bi soziolinguistika ezberdin bereizi daitezke: aztergai nagusia hizkuntza bera duena, bata eta hizkuntza entitate sozial moduan hartzen duena, bestea. Lehenengoa hizkuntzalaritzatik hurbilago dago; bigarrena, aldiz, soziologiatik.

Zentzu honetan, 2012-2015 Plan Estrategikoaren baitan ateratako ondorioetako bat da ezagutza-eremua definitzea eta mugatzea komeni dela. Izan ere, oinarri-oinarrizkoa da hori, bereziki, ikerketa, garapen eta berrikuntza proiektuak arlo horietan garatu nahi badira eta ezagutza kudeatzeko proiektuak arlo horien ingurukoak izan behar badute. Zergatik eta nola mugatu? Azken urteotan Soziolinguistika Klusterra Elkartean behin eta berriz aipatu izan dugu helburu gisa arlo edo gai jakin batzuen inguruko lan-ildoak edo/eta ikerketa lerroak sendotzen edo finkatzen joatearen interesa eta premia.

Honako hauek dira Soziolinguistika Klusterraren lan arloak:

  1. Hizkuntza-ukipeneko soziolinguistika dinamikoa.
  2. Hizkuntza-erabileraren alderdi soziala.
  3. Hizkuntza-jokaeren aldaketa-prozesuak.
  4. Hizkuntzen transmisio soziala.
  5. Hizkuntzen inguruko diskurtsoak, balioak eta jarrerak.