Lankidetza

Soziolinguistika Klusterrak bere proiektuen eta estrategien garapenerako hainbat lankidetza hitzarmen sinatu ditu. Honako hauek dira lankidetza hitzarmen nagusiak:

Europa mailan Hizkuntza Aniztasuna Sustatzeko Sarearen (Network to Promote Linguistic Diversity) kide da Soziolinguistika Klusterra.Hizkuntza politika eta plangintzan diharduten gobernuen, unibetsitateen eta elkarteen sare zabala da. Europa mailan hizkuntza aniztasunaren garrantzia nabarmentzea eta kideen arteko ezagutza eta esperientzia ahalbidetzea du xedetzat NPLDk.