85. 2012 (4) V. HAUSNARTU - Euskal Soziolinguistika Sariak