BAT 106 - 2018 (1), "Euskararen erabilera eta erabileran eragiten duten faktore nagusiak"

Laburpena. Artikulu honek euskararen erabilerak 1991-2016 epealdian jorratu duen bilakaera ulertzeko gakoak aurkeztu eta azaltzen ditu. Bertan, harreman-sareak eta hitz egiteko erraztasunak hizkuntzaren erabileran duten eragina azpimarratzen da. Horrekin batera, egileak defendatzen du familia bidezko transmisioa dela euskara biziberritzeko funtsezko tresna.

Hitz gakoak: Inkesta soziolinguistikoa, erabileraren tipologia, bilakaera, jarrera linguistikoa, hizkuntza-transmisioa.

BAT aldizkaria: 
106. 2018 (1) Euskal soziolinguistikaren 2016ko datu estadistikoak
Egilea(k): 
Jon Aizpurua Espin
Urtea: 
2018