EAEko ikasleen eskola.giroko hizkuntza-erabilera aztertzen: 2011ko Arrueko azterketen aurretik eta ondoren

BAT aldizkaria: 
87-88. 2013 (2-3) Euskal soziolinguistika ikerketa. Azken urteotako begirada
Egilea(k): 
Pablo Suberbiola, Iñaki Martínez de Luna eta Mikel Zalbide
Urtea: 
2013