Azken urteetako euskal ikerkuntza soziolinguistikoaren azterketa deskribatzailea

BAT aldizkaria: 
87-88. 2013 (2-3) Euskal soziolinguistika ikerketa. Azken urteotako begirada
Egilea(k): 
Iñaki Martínez de Luna, Estibaliz Amorrortu, Maria-Jose Azurmendi, Jean-Baptiste Coyos, Jone Miren Hernández, Lionel Joly, Inma Muñoa, Pablo Sotés eta Belen Uranga
Urtea: 
2013