HIZLARIEI BURUZKO INFORMAZIOA

 

 

  Iñaki Martinez de Luna

Hizlariaz
(Gasteiz, 1950)

Soziologian doktorea (Deustuko Unibertsitatean).

Hizkuntzaren Soziologian aritua, bereziki hizkuntza gutxituen inguruan. Soziolinguistika Klusterraren lehendakari ohia. HIZNET Hizkuntza Plangintza Graduondoko eta LINGUANET ikastaroaren zuzendari. Euskal Herriko Unibertsitatean soziologia irakasle da gaur egun.

Bat Soziolinguistika aldizkariaren eta Inguruak soziologia aldizkariaren argitalpen-batzordeko kide eta kolaboratzailea da. Argia aldizkarian iritzigilea da. Eusko Ikaskuntzako kidea eta Eusko Entziklopediaren zuzendaria.

Iturria: Euskonews

Erreferentziak

Martinez de Luna, I. "Hizkuntzekiko motibazioen ekarpenak inguruneak ezarritako baldintzen aurrean" in BAT soziolinguistika aldizkaria. 18. zenbakia

Martinez de Luna, I. "Euskal Herriko gaztetxoen hizkuntz egoera aztertzeko eredu orokorraren proposamena" in BAT soziolinguistika aldizkaria. 40. zenbakia.

Martinez de Luna, I. "Euskararen kale-erabilera Araban: 1989-2006" in BAT soziolinguistika aldizkaria. 64. zenbakia.

Baxok eta beste. Euskal nortasuna eta kultura, XXI. mendearen hasieran, Eusko Ikaskuntza, Donostia 2006.

  Erramun Baxok
Hizlariaz
(Suhuskune, 1928)

Filosofian lizentziatua da, Estrasburgoko unibertsitatean eta filosofian doktorea Montrealgo unibertsitatean. Pedagogia ikasketak ere egin ditu.

1968an Quebec-en hango soziolinguistekin harremanetan sartu zen: William Mackey, Richard Bourhis, ...

1980tik aurrera UZEIrekin lan egiten du, baita HABErekin ere. Horrez gain, EHUn eta Deustuko Unibertsitatean ere klaseak ematen ditu.

Ipar Euskal Herriko mugimendu euskaltzalean ere hartu du parte: Euskaltzaleen Biltzarrean, Euskal Kultur Erakundean, ... Ipar Euskal Herrian egin diren inkesta soziolinguistiko gehienetan hartzen du parte. Soziolinguistika Klusterraren sorreran ere hartu zuen parte.

Iturria: Wikipedia

Erreferentziak

"Hizkuntzalaritza hiztegia", UZEI. Hizkuntza geografia artikulua, 1982.

"Euskal mintzabideak", A. Duhalde, M. Itzaina eta A. Luberriagarekin batera. 1988

"Soziolinguistika inkestaren irakaspen batzuk", Bat aldizkaria, 1997.

Baxok eta beste. Euskal nortasuna eta kultura, XXI. mendearen hasieran, Eusko Ikaskuntza, Donostia 2006.
 

Eusko Jaurlaritza, Euskal Herriko Soziolinguistikako Inkestak, Eusko Autonomia Erkidegoa, Iparralde, Nafarroa, Euskal Herria : I - 1991 ; II – 1996 ; III – 2001 ; IV – 2006.

   Pablo Sotes
Hizlariaz
(Iruñea, 1961)

Psikologian doktorea (Bnartzelonako Unibertsitatea) "La comunicación profesor-alumAnos al comienzo de un programa de inmersión al euskara" tesiarekin.

Nafarroako Unibertsitate Publikoko Psikologia eta Pedagogia Saileko kidea

Irakasle bezala 1986an hasi zen Nafarroako Magisteritzako Unibertsitate Eskolan. 1990an hasi zen Nafarroako Unibertsitate Publikoan.

Hizkuntza eta alderdi psikologikoen ingurukoak dira bere irakasgaiak.

Iturria: NUPen webgunea

Erreferentziak
Sotes, Oroz eta Vilches. "Nafarroako irakaskuntza elebiduna: irakasleen jarrerak eta sinesmenak" in BAT soziolinguistika aldizkaria. 56. zenbakia.

Sotes, Oroz eta Vilches. NUPeko ikasleen jarrerak eta usteak elebitasunaren eta hezkuntza elebidunaren aurrean. Nafarroako Gobernua. Iruñea. 2009.

«NUPeko euskara planeko gauzak egiten badira, ez da plan txarra izango» in Berria. 2007-11-29
 

  Dabid Anaut
Hizlariaz
(Burlata, 1968)

Euskal FiloloAgian lizentziatua.

Leitzaldeko Udaletako euskara teknikaria da gaur egun.

Bortzirietako udaletako euskara teknikari izan zen.Elhuyar Aholkularitzan ere jardun zuen lanean.

Hausnartu sariaren 2009ko irabazlea da Argiak eta itzalak euskararen lurraldean. Euskararen etxean, gazi-gozo lanagatik.

Erreferentziak
Anaut, Dabid. Txokotik zabalera. Alberdania. 2006. Irun

Anaut eta Ramos."Euskara Nafarroa Garaian: iraupenetik garapenera?" in BAT soziolinguistika aldizkaria. 58. zenbakia.

Argiak eta itzalak euskararen lurraldean. Euskararen etxean, gazi-gozo. 2009ko Hausnartu saria (!)

  Esti Amorrortu
Hizlariaz
(Bilbo, 1969).

Euskal Filologian lizentziatua (Deustuko Unibertsitatea) eta Hizkuntzalaritzan doktorea (University of Southern California)

Deustuko Unibertsitatean irakaslea dAa.

BAT soziolinguistika aldizkariko argitalpen batzordeko kidea da eta baita EHUko Munduko hizkuntza ondarearen UNESCO katedrako kide ere.

UNESCO Etxeak burututako Munduko Hizkuntzei Buruzko Txostenaren batzorde zientifikoko kide izan zen (2005)

Erreferentziak
Amorrortu, E. "Elkartasuna eta estatusa hizkuntz jarreretan: euskararen erabilera aurreikusten?" in BAT soziolinguistika aldizkaria. 40. zenbakia.

Amorrortu eta beste. Erdaldunen euskararekiko aurreiritziak eta jarrerak. Eusko Jaurlaritzaren argitalpen zerbitzua. 2009. Gasteiz.

 Juan Carlos Moreno Cabrera
Hizlariaz
(Madril, Espainia, 1956 - )

Filosofia eta Letretan doktorea (Madrilgo Unibertsitate Autonomoa).
Hizkuntzalaritza Orokorreko katedraduna Madrilgo Unibertsitate Autonomoan.

Revista Española de Lingüistica, Revista de Lenguas Indigenas y Universos Culturales eta Revista de Erudicion y Critica aldizkarietako argitalpen batzordeetako kide da, bestAeak beste.

UNESCO Etxeak burututako Munduko Hizkuntzei Buruzko Txostenaren batzorde zientifikoko kide izan zen (2005) eta EUROTYP proiektuan parte hartu zuen.

LINGUAMON- Casa de les llengues-eko batzorde zientifikoko kide da.

Iturria: Madrilgo Unibertsitate Autonomoaren webgunea

Erreferentziak

Moreno Cabrera, J.C La Dignidad e Igualdad de las lenguas (2000) Alianza
Moreno Cabrera, J.C Introducción a la Lingüística (2. arg. 2004) Sintesis

Moreno Cabrera, J.C.El universo de las lenguas (2003) Castalia.
Moreno Cabrera, J.C El nacionalismo lingüístico. Una ideología destructiva (2008) Peninsula.

"La Lingüística y el nacionalismo lingüístico español"

Moreno Cabrera, J.C. “Sobre la complejidad y dificultad de las lenguas: el caso del euskera” in Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca. 13. zenbakia.