VI. Euskal Soziolinguistika Jardunaldia (2013/01/31). ARRUE Ikerketa

Kronikaburua

Harrera-ekitaldia

Harrera-ekitaldia

Estiñe Astorkia (Sozioliguistika Klusterra)

Zigor Etxeburua (Gipuzkoako Foru Aldundia)

Begoña Garamandi (Eusko Jaurlaritza)

Nerea Txapartegi (Donostiako Udala)

Ebaluazio Diagnostikoa 2011: ikasleen hizkuntza-erabileraren datuak (Arrue proiektua). Emaitza eta ondorio nagusiak

 
Arrate Egaña
Arrate Egaña (ISEI-IVEI)
Pablo Suberbiola (Soiolinguistika Klusterra)
Pablo Suberbiola

Eskola eta hizkuntza: ardo berria zahagi zaharrean

Mikel Zalbide

Mikel Zalbide (Hezkuntza Saila -Eusko Jaurlaritza)

Aurkezten Jasone Cenoz

La promoció de l'ús lingüístic en contexctos escolars: algunes lliçons des dels Països Catalans

Xavier Vila

(Universitat de Barcelona)

Xavier Vila

Minority language us at school: The Arrue Project as a source of inspiration for minority language acquisition planning in Europe

Jeroen Darquennes
Jeroen Darquennes (Université de Namur, Belgika)
 

 

HAUSNARTU SARIAK 2012: SARIEN BANAKETA

(Ikus lotura)

Euskara EAEko Hezkuntza Sisteman: Irakurketa soziologikoa

Iñaki Martinez de Luna

Iñaki Martínez de Luna (Euskal Herriko Unibertstitatea)

Mahai-ingurua

Mahai ingurua3

 

Pablo Suberbiola (Soiolinguistika Klusterra)

Mikel Zalbide (Hezkuntza Saila -Eusko Jaurlaritza)

Jone Miren Hernandez (Euskal Herriko Unibertstitatea)

 

Nekane Goikoetxea (Mondragon Unibertsitatea-HUHEZI)

Iñaki Martínez de Luna (Euskal Herriko Unibertstitatea)

Iñaki Biain (Hezkuntza Saila -Eusko Jaurlaritza)

 
Logoak