Mintzajardunaren azken urteotako bilakaera. Mikel Zalbideren testuaren inguruko hausnarketa marjinalak.

Mikel Zalbide, Fishman abiapuntu hartuta, euskara indarberritzeko language planning huts bat ez dela nahikoa eta social planning-aren alde agertzen da. Beraz, jendartea helburu, soziolinguistika eta hizkuntzalaritzaz gain, soziologia ere behar da. Soziologiak, besteak beste, euskarari nola lagundu edo oztopatu diezaioketen aztertzeko, klase eta azpiklase sozialen hizkuntz-praktiken analisia ezinbestekoa du. Euskarak gizarte mugak ditu, mugak horiek bere geroa baldintzatuko dute eta zailtasunak leuntzeko eta arintzeko diagnosi egoki eta zientifikoa, neurri aproposak eta lidergo partekatua –instituzionala batik bat eta gizarte-ordezkariena- behar ditu. Euskararen gero emankorra ez da arrazoidun eta okertuen arteko liskarretan oinarrituko, ezta hautu ideologiko hutsetan . Zientzia eta borondatea behar dira. Zientzia asko.

BAT aldizkaria: 
100. 2016 (3) Euskararen bilakaera soziolinguistikoa II (1981-2011)
Egilea(k): 
Xabier Aierdi
Urtea: 
2016