BAT-109-2018-4-Genero rolek hitanoaren erabileran izan duten eragina: Antzuolako herritarren diskurtso eta praktikak

Laburpena. Sarri esan ohi da generoak gure bizitzako esparru guztietan daukala eraginen bat. Hau da, emakume edota gizon gisa sozializatu, norberaren bizitza ez dela berdina izango edozein arlotan. Zentzu honetan, esan genezake hizkuntza eta honen erabilera ere, gizarteko beste desoreka batzuen isla litzatekeela. Kasu honetan, emakume eta gizonen arteko erabileran, alde nabarmena dagoen hitanoa izango dugu aztergai. Hau da, zer diosku generoak hitanozko hizkuntza-praktikez? Galdera honen erantzuna helburutzat harturik, ikerketa honetan Antzuolako herritarren diskurtso eta praktika ezberdinak aztertuko dira. Hitanoa eta honen erabilera, genero perspektiba batetik aztertuz. 

Hitz gakoak: Genero rolak, noka, toka, hizkuntza praktikak, hizkuntza sozializazioa eta hizkuntza mudantza

BAT aldizkaria: 
109. 2018 (4), XI. HAUSNARTU - Euskal Soziolinguistika Sariak
Egilea(k): 
Onintza Legorburu Larrea
Urtea: 
2018