Azken zenbakiak

 

 

 

X. HAUSNARTU EUSKAL
SOZIOLINGUISTIKA SARIAK

(Zenbakia edo artikuluak banaka erosteko jo dezakezu gure zuzeneko dendara)

IKASTOLETAKO GURASO ERDALDUNAK ETA EUSKARAREN JARRAIPENA LAPURDIKO KOSTALDEAN

Urko Ikardo Enparan

 

Laburpena: Euskararen jarraipenaren  gaia  dugu aztergai,  Ipar  Euskal Kostaldean.  Familia bidezko transmisioa kolokan da bertan eta hezkuntza sistemak funtsezko rola jokatzen du belaunaldi berriak euskalduntzen. Ingurumaria horretan, guraso batzuek beren seme-alabak murgiltze ereduan eskolatzen dituzte, eta horien artean bada guraso erdaldunik. Hautu horren atzean dauden arrazoiak azaleratzen saiatu gara. Hizkuntza sozializazioaren hurbilpen teorikoaren baitan interpretatu dugu guraso horien erabakia. Hizkuntza biografiak erabili ditugu haien bizitza praktikora hurbiltzeko: bizitza ibilbideen azterketatik abiatuta, seme-alabak euskaraz (ere) sozializatzeko arrazoiak, gertaerak eta prozesuak atzematen saiatu gara.

Hitz gakoak: Euskararen jarraipena, guraso erdaldunak, hizkuntza sozializazioa, hizkuntza biziberritzea, identitatea eta hizkuntza biografiak


Euskararen ofizialtasuna Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazaio Orokorrean

Jon Ander Kuartango Atxa

Laburpena: Egitasmo honetan euskararen ofizialtasunean eragiten duen legedia aztertu da, Euskal Autonomia Erkidegoaren administrazio orokorraren langile publikoei euskararen ezagutza eta erabilera derrigortzearen inguruan. Horretarako, indarrean dauden legeak eta auzitegien ebazpenak aztertu dira, euskararen ofizialtasunaren gainekoak, zein estatuko beste hizkuntzen gainekoak. Egistasmoaren hiru aztergai nagusiak honakoak dira. Lehenik, Euskal Autonomia Erkidegoko eta estatuko beste erkidegoetako berezko hizkuntzen gaineko legedien antzekotasun eta ezberdintasunak aztertu dira. Bigarrenik, zerbitzu-hizkuntzaren gainean langile publiko elebidunen betebeharrak aztertu dira. Eta azkenik, lan-hizkuntzaren esparruan langile publiko elebidunak euskara erabiltzera behartzean dauden mugak eta ñabardurak aztertu dira.

Hitz gakoak: Euskara, administrazioa, ofizialtasuna, derrigortasuna, zerbitzu-hizkuntza, lan-hizkuntza


Euskarazko hedabideen kontsumoa Tolosaldean

Garikoitz Goikoetxea Etxeberria

Laburpena: Euskarazko komunikabideek Tolosaldean (Gipuzkoa) duten egoera aztertzea du helburu lan honek. Eskualde horrek du, hain justu, euskal hedabideen eskaintza oparoenetakoa: hedabide nazionalen eskaintza osoarekin batera, baditu tokiko prentsa, irratia eta telebista ere. Euskara osasuntsuen dagoen eskualdeetako bat ere bada. Aurrerapausoak emateko oinarria badago, hortaz. Baina zein da benetako egoera? Euskararen egoerak eta hedabideen eskaintzak nolako eragina dute kontsumoan? Gisa horretako galderak dira azterketaren abiapuntua. Beraz, asmoa da euskarazko hedabideen kontsumoaren argazki ahalik eta osatuena egitea, hori bera lagungarri izango delakoan gaia gogoetara eramateko eta kontsumoa igotzeko bidea jartzeko. Bereziki gazteen kontsumoa aztertu da: izan ere, haiena da adin talderik euskaldunena, baina, askotan, modu ezkorrean hitz egiten da haiei buruz.

Hitz gakoak: euskara, euskal hedabideak, komunikazioa, kontsumoa, Tolosaldea

 


BIZI OTE GARA EUSKARAZ? Hizkuntza-erabilera neurtzeko ikuspegi berri bat

Eneko Oiartzabal Gerriko

Laburpena:  Ikerlan hau euskararen erabilerari buruzko ikerketa kuantitatibo bat da, Hondarribian egina, baina edonorako baliagarria izatea du helburu: ikerlan honen balioa ez dago hainbeste toki jakin batean euskararen erabilerari buruz ematen dituen emaitza edo datuetan, lan honen benetako balioa hizkuntzen erabilera neurtzeko ikuspegi berri bat eskaintzeko ahaleginean datza.

Horretarako, ikertzaileak lan zientifiko bati dagozkion urratsak jarraitu ditu: ikerketa- objektua definitu, ordura arte horren gainean egindako lanak aztertu, helburuak finkatu, marko teorikoa eraiki, hipotesiak egin, metodologia zehaztu eta datuen bilketa burutu, handik, azkenean, emaitzak atera ahal izateko.

Baina lan zientifiko bati dagokion bezala, ikerlan honek ez du ezeren amaiera izan nahi, hasiera baizik: ikerbide berri baten hasiera, hain zuzen.

Hitz gakoak: hiztun kategoriak, hiztunen aitortzak, hizkuntza-praktikak, inkestak, mapak


Euskararen ezagutza eta erabilera binomioa: Mondragon Unibertsitateko Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateko 1.mailako ikasleak ulertzeko gakoak

Leticia Garcia Fernandez

Laburpena: Lan honetan Mondragon Unibertsitateko Humanitate eta Hezkuntza Zientzien fakultatean 1.mailako ikasleen hizkuntza ohiturak, jarrerak eta euskararen gaineko diskurtsoak aztertu dira, erabileran duten eragina ezagutzeko. HUHEZIn graduko ikasketek eleaniztasun gehigarria dute oinarri hizkuntzen ikuspegitik, eta euskara da hizkuntza nagusia (Curriculumaren %80). Ikasleek ezagutza maila ona badute ere, erabilera murritza egiten duten susmotik abiatu da ikerketa hau. Ikerketa bideratzeko, metodologia kuantitatiboa eta kualitatiboa uztartu dira. Kale-neurketa, galdetegi soziodemografikoa eta eztabaida saioa erabili dira ikerketa tresnatzat lehen mailako ikasleen ohituretan sakontzeko. Ikasleen identitatea zein den azaleratu nahi izan da eta euskararen inguruan dituzten diskurtsoetatik abiatuta, ezagutzaren eta erabileraren arteko desorekan eragina duten faktoreak identifikatzen saiatu gara.

Hitz gakoak: euskara; hizkuntza gutxitua; hizkuntza ezagutza; hizkuntza erabilera; identitatea; euskararen inguruko diskurtsoak.