56. 2005eko iraila. Euskararen jabekuntza eskolan

  • Maria-Jose Azurmendi: HITZAURRE GISA 56. ZKIA.
  • Jasone Cenoz eta David Lasagabaster: Sarrera
  • Nekane Balluerka, Arantxa Gorostiaga: - Lehen eta bigarren hizkuntzen ulermen eta adierazpen idatzian eragiten duten faktoreak Euskal Herriko ikasle elebidunengan
  • Pablo Sotes, Nekane Oroz, Carlos Vilches: Nafarroako irakaskuntza elebiduna: irakasleen jarrerak eta sinesmenak
  • Jokin Aiestaran: Elebitasunarekiko eta euskararekiko jarrerak: Arabako Errioxako zenbait datu
  • Leire Beloki, Itziar Idiazabal, Ibon Manterola: Bost urteko haur elebidunen euskarazko ipuin-kontaketak
  • Paul Bilbao: Egoera bat, hamaika ondorio. Hizkuntza-eskubideak 2004an
  • Itsaso Ezenarro: Europar Batasuna: egungo hizkuntza-politikaren azterketa eta etorkizunerako proposamena