43. 2002ko ekaina. Kale erabileraren IV. neurketa, 2001...

 • Maria-Jose Azurmendi: HITZAURRE GISA 43 ZKIA
 • Olatz Altuna: Erabileraren Kale Neurketa. Ibilbidea eta metodologia
 • Olatz Altuna: Erabileraren IV Kale Neurketa. Emaitzen azterketa
 • Eguzki Urteaga: Euskararen Erabileraren Bilakaera Ipar Euskal Herrian
 • Iñaki Martínez de Luna: Euskararen kale erabilera Araban: 1989-2001
 • Mikel Arregi: Euskararen Erabilera Nafarroan
 • Patxi Juaristi: Euskararen Kale Erabilera Bizkaian
 • Jose Felix Diaz de Tuesta: Euskararen Kale Erabilera Gipuzkoan
 • Imanol Esnaola: Erabileraren Neurketa. Adin– Taldeen Bilakaera
 • Jone Miren Hernandez: Kale Neurketa: Sexuaren Araberako Erabileraren Emaitzak Eta Horien Inguruan Sortutako Galderak
 • Battittu Coyos: Euskararen erabileraren IV. kale neurketa. Emaitza nagusiei buruzko zenbait gogoeta
 • Joxe Jabier Iñigo: Zer egin
 • Paula Kasares: 2001eko kale neurketak, kezkak eta erronkak
 • Jesus R. Marcos: Eusko soziolinguistika: hiru iturriak. Balioztapen kritikoa
 • Juan Mari Mendizabal: Euskal Herria, soziolinguistika eta kale neurketa
 • Olatz Olaso: Aurrera, baina oraindik asko egiteke