52. 2004ko iraila. Euskara eta etorkinak

  • Maria-Jose Azurmendi: HITZAURRE GISA 52 ZKIA.
  • Itziar Aramaio: Estatuz kanpoko etorkinak eta hizkuntza normalizazioa EAEn: administrazio publikoaren eta herri mugimenduen ahaleginak.
  • Mariaje Imaz, Meltxor Artetxe: Etorkinen integrazioa ikastoletan
  • Felix Etxeberria: Etorkinak eta hizkuntzak eskolan
  • Matilde Sainz: Etorkinak gure eskoletan. Gogoetarako zenbait zertzelada
  • Iñaki Garcia, Nekane Arratibel: Akulturazio estrategiak: Espainiatik etorritako etorkinen estrategiak harrera-gizartera egokitzeko hainbat autonomi elebidunet
  • Julen Arexolaleiba: Europan eta munduan aniztasuna: etorkizuna = etorkintasuna?!
  • Iñaki Agirre: Etorkinak euskal hezkuntzan: sindikatu baten ikuspegia
  • Agustin Unzurrunzaga: Euskara eta immigrazioa
  • Josep M. Serra: Eskola, hizkuntza, eta immigrazioa Katalunian