30. 1999ko ekaina. Suomieraren normalkuntzaz

  • Imanol Esnaola: HITZAURRE GISA 30 ZKIA
  • Andoni Sagarna: Suomieraren corpus-plangintza hiztegiaren ikuspegitik
  • Jose Luis Alvarez Enparantza (Txillardegi): Suomieraren normalkuntzaz
  • Kenneth D. McRae: GATAZKAK eta AKORDIOAK gizarte hizkuntzanitzetan: Finlandia
  • Paula Kasares: Aunitz dakit, bizitzen badakit. Baztan (Nafarroa), hizkuntzaren antropologiatik aztertua: hizkuntzen kategorizazioa komunitate e
  • Jordi Bañeres: Europar Batasunean desabantailan dauden hizkuntza komunitateak. Hurbilpen kuantitatiboa
  • Institut d´Estadística Catalana : 1996 urteko errolda. Katalanaren ezagutza. Bilakaera: 1991-1996
  • Bernard Spolsky: Eleaniztasuna Israelen
  • Olatz Osa: EKBren desegitea
  • Imanol Esnaola: Soziolinguistika eskuliburu eginda, katalaneraren lagungarri. Sociolingüística de la llengua catalana (Boix eta Vila). Eskulib