Nortasuna

Soziolinguistika Klusterra irabazi asmorik gabeko elkartea da eta Berrikuntzako Bitarteko Erakundea izaera aitortua du Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko (ZTBES) eragile gisa. 2012-2015 Plan Estrategikoan misioa, bisioa eta balioak onartu genituen:

Misioa

Soziolinguistika Klusterra Elkartearen misioa soziolinguistika-ezagutza sortzea eta kudeatzea da.

Horretarako zientifikotasunez, autonomiaz, errespetuz eta gardentasunez jardungo du:

 • Bazkideekin eta arloko eragileekin hausnarketarako zein lankidetzarako bilgune-sareak osatuko ditu.
 • Ikerketa, garapen, berrikuntza eta ezagutza kudeatzeko proiektuak egingo ditu.
 • Euskara eta euskal hiztun komunitatearentzako baliagarriak diren marko teorikoak garatuko ditu.
 • Ezagutza teorikoaren eta arlo aplikatuaren arteko zubiak eraikiko ditu.
 • Ikerkuntza-ekintza paradigma ardatz duten proiektuak landuko ditu, besteak beste.

Bisioa

Soziolinguistika Klusterra Elkarteak euskal hiztun komunitatearen erronkei, interesei eta beharrei eta euskal soziolinguistika ezagutza teorikoaren garapen beharrei erantzuteko diziplinarteko eta kalitatezko ikerketa, garapen, berrikuntza eta ezagutzeko kudeatzeko proiektuak lankidetzan burutuko ditu.

Balioak

 • Euskararen hiztun komunitatea bere osotasunean aintzat hartu eta bere alde jardungo du.
 • Ekimen aplikatua arreta bereziz landuko du; errealitate soziolinguistikoa eraldatu nahi baitu.
 • Proiektuetan kalitatea bermatuko du; zientifikotasunez eta gardentasunez arituko da.
 • Bazkideen interes eta proposamenetatik abiatuz, interes orokorreko proiektuak garatuko ditu.
 • Bazkideen jarduera errespetatu eta indartuko du, konkurrentzia saihestuz eta osagarritasuna bilatuz.
 • Soziolinguistikaren arloan eta inguruko arloetan ari direnak kontuan hartuko ditu.
 • Osagarritasuna kideen artean. Helburuak lortzeko bakoitzak egindako ekarpenak kontuan hartuko dira.
 • Bazkideei emaitza onuragarriak eta erabilgarriak eskainiko dizkie.
 • Elkarteak bokazio publikoa duenez, gizarte-mailan bere emaitzak zabalduko ditu.
 • Elkarteak gizarte-erantzukizunez jokatuko du.
 • Talde-lana, lankidetza eta hurbiltasunezko harremana izango ditu oinarri.