ARRUE: ikasleen eskola giroko hizkuntzen erabilera ikertzeko proiektua

Egileak: 
Soziolinguistika Klusterraren eta Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila

 

Arrue proiektua ikasleen eskola-giroko hizkuntza-erabileraren inguruko ikerketa-ildo bat da. Ikerketa honen helburua eskolako hizkuntza-erabileran zein aldagaik eragiten duten ikertzea da, edo hobeto esateko, nolako lotura duen eskolako hizkuntza-erabilerak aztertzen diren beste aldagaiekin (adibidez: ikaslearen lehen hizkuntza, ikaslearen ahozko gaitasuna, ikastetxearen zenbait ezaugarri...). 

EAEko eskoletako arduradunen artean eta zehatzago, hizkuntza-normalizazioaren ardura dutenen artean gaiaren inguruko kezka orokorra da. Zergatik da ikasleen eskola-giroko erabilera den bezalakoa? Zein eragin du etxean bizi duten giroak? Herrian bizi dutenak? Eta, batez ere, zein da eskoletatik euskararen erabilera sustatzeko bide eraginkorrena? Zeintxuk horretan dauden mugak?

Galdera horiei erantzuteko asmoz hizkuntza-erabileraren neurketak egin dira, bai gela barruan, bai jolaslekuan, eta ikasleen ezaugarriei buruzko informazioa biltzen da, galdetegien bidez gehienbat.

Proiektu hau Soziolinguistika Klusterraren eta Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren arteko lankidetza bidez garatzen da. IRALEren partaidetza ere izan du, urtetan; eta gaur egun ISEI-IVEIrekin elkarlana ere iraunkorra da.

Ikerketak aurrera jarraitzen du 2014. urtean ere. Baina, orain artean lortutako emaitzak, horien inguruko iritzi eta proposamenak, eta, zehatz-mehatz, proiektuak izan duen ibilbidearen berri ondoren ikus daiteke.


 ARRUE proiektuaren ibilbidea

2013

 • IKASLEAK HIZTUN. 2011ko ARRUE PROIEKTUA. Ikerketaren emaitza eta adituen iritzi-azalpenak liburuaren argitalpena, euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez.

2011-2012

 •  2011ko Ebaluazio Diagnostikoaren emaitzen analisia

2010-2011

 • ISEI-IVEIrekin akordioa, ARRUEko probak Ebaluazio Diagnostikoaren baldintzera egokitzea eta datu-bilketa LMH4 eta DBH2n

2009-2010

 

2008-2009

 • Datu bilketa sinplifikatua (Gela-argazkia galdetegia) eta hauen azterketa. LMH2, LMH6, DBH1 eta DBH4ko ikasleak.

 • Gela barruko dinamiken azterketa: irakaslearen metodologia, taldearen dinamika.

 • Metodologia egokitzapenak eta probak DBH4n

 • Liburua kaleratu

2007-2008

 • Bigarren datu bilketa zabala ikastetxeetan, LMH6 (50 ikastetxe/ 1.500 ikasle)

2006-2007

 • 05-06an jasotako datuen azterketa estatistikoa

 • Interes bereziko 7 talderen Kasu Azterketa kualitatiboa

2004-2005

 • Barnetegietan egin ziren lehen neurketak

 • 2004-2005eko datu-bilketaren ezaugarriak