ERALAN 4

EraLan 3  zikloaren baitan landuriko helburuetako batek honela zioen: “Portaera eredugarriak sustatzea administrazioan bere rolean boterea eta eragin-esparru handia dutenen artean”. Gai horretan sakontzeko eta administrazio eremutik lan-mundura orokortzeko asmoz honako egitasmoa landu zen: “Euskararen erabilera planak eta liderren portaera eredugarriak erakunde testuinguruan (ERALAN 4)”.

Aipatu egitasmoa UPV-EHUko Gizarte Psikologia eta Portaera Zientzien Metodologia Saileko zein Hezkuntzako Ikerkuntza eta Diagnosi Metodoak Saileko ikerlariekin lankidetzan osatu zen. 2015 eta 2016 urteetarako diseinatutako proiektua zen, baina ez zen osorik garatu. Beherago kontsulta litekee landutako oinarria:

Eralan 4, Itxiera dokumentua

Horrez gain, “Liderrak Eredu Egitasmoa. Euskararen normalizazio prozesuetan erakunde-ordezkarien lidergoa” izeneko saioen diseinua eta aplikazio pilotua ere egin zen.

 

LOTURAK:

ERALAN 1

ERALAN 2

ERALAN 3

 

Babeslea: