ERALAN 1

 

Eralan ikerketa-proiektua. EPEsA metodologia

Lan giroko hizkuntza erabileran eragiten duten aldagaietan oinarrituta

 

Zuzendaria: J. Inazio Marko Juanikorena

Koordinatzailea: Oihana Lujanbio Begiristain

Argitaratzailea: Soziolinguistika Klusterra

ISBN: 978-84-694-4000-0

L.G.: SS-823-2008

Andoain, 2008

 

ERALAN ikerketa-proiektua.pdf

 

LOTURAK:

ERALAN 2

ERALAN 3

ERALAN 4