BAT 106 - 2018 (1)

10,00€

BAT 106 - 2018 (1)

EUSKAL SOZIOLINGUISTIKAREN 2016KO DATU ESTATISTIKOAK

ISSN: 1130-8435

Lege gordailua: SS120/90

Urtea eta zenbakia: 
BAT 106 - 2018 (1)

Artikuluak

Belen Uranga
Hitzaurre gisa BAT 106
3,00€
Olatz Altuna Zumeta
Euskaldunon dentsitateak zer-nolako eragina du euskararen kale-erabileran?
3,00€
Jon Aizpurua Espin
Euskararen erabilera eta erabileran eragiten duten faktore nagusiak
3,00€
Iñaki Martinez de Luna
Euskararen biziberritzea, eleaniztasunaren garaiko erronka
3,00€
Eneko Anduaga Insausti eta Paula Kasares
KALE ERABILERA: NAFARROAKO DATUEN IRAKURKETA
3,00€
Eneko GORRI
Euskararen erronkak
3,00€
Xabier Isasi Balentzategi
Euskara biziberritzea azaltzeko eredu estatistikoa
3,00€
Belen Uranga
Hitzaurre gisa BAT 106
3,00€
Belen Uranga
Hitzaurre gisa BAT 106
3,00€
Olatz Altuna
Euskaldunon dentsitateak zer-nolako eragina du euskararen kale-erabileran?
3,00€
Jon Aizpurua Espin
Euskararen erabileran eragiten duten faktore nagusiak
3,00€
Iñaki Martinez de Luna
Euskararen biziberritzea, eleaniztasunaren garaiko erronka
3,00€
Eneko Anduaga Insausti eta Paula Kasares
Kale-erabilera: Nafarroako datuen irakurketa
3,00€
Eneko GORRI
Euskararen erronkak
3,00€
Xabier Isasi Balentzategi
Euskara biziberritzea azaltzeko eredu estatistikoa
3,00€
Jaime Altuna eta Jone M. Hernández
% 2,7a Euskara, generoaz mintzo?
3,00€
Nerea Azurmendi, Uxoa Anduaga, Belen Uranga, Garikoitz Goikoetxea
Arduradun politikoek, eragile sozialek eta unibertsitateko adituek esandakoaren kronika. UDAKO IKASTAROKO MAHAI-INGURUAK
3,00€
Olatz Altuna Zumeta
Hizkuntzen Erabileraren Kale-Neurketa. Euskal Herria, 2016 EMAITZA NAGUSIEN TXOSTENA
3,00€
Jaime Altuna eta Jone M. Hernández
%2,7a1 - Euskara, generoaz mintzo?
3,00€
Nerea Azurmendi, Uxoa Anduaga, Belen Uranga, Garikoitz Goikoetxea
Arduradun politikoek, eragile sozialek eta unibertsitateko adituek esandakoaren kronika. UDAKO IKASTAROKO MAHAI-INGURUAK
3,00€
Olatz Altuna Zumeta
Hizkuntzen Erabileraren Kale-Neurketa. Euskal Herria, 2016 EMAITZA NAGUSIEN TXOSTENA
3,00€
Robbie Felix Penman, Beñat Garaio Mendizabal
Euskal lankidetza Hego Amerikako hizkuntzen biziberritzean
3,00€